Wat maakt mij een ervaringsdeskundige?

8 November 2020 1 By Cynthia van der Winden

In mijn introductie van deze website stel ik mezelf voor als ervaringsdeskundige op het gebied van leven met een lichte lichamelijk beperking. Bovendien beweer ik ook nog dat ik daarmee een bijdrage kan leveren aan de inclusieve samenleving. Maar wat houdt het zijn van een ervaringsdeskundige eigenlijk in? Wat maakt dat ik juist daardoor in de samenleving iets extra’s te bieden heb? In dit blog wil ik jullie daar wat meer over vertellen. Daarnaast komt ook aan bod hoe ik geleerd heb om mijn ervaringsdeskundigheid zo in te zetten dat ik mensen en organisaties kan adviseren en inspireren.

Ervaringsdeskundigheid gaat over het feit dat je in staat bent om kennis te benutten die je hebt opgedaan door een doorleefde ervaring. In mijn geval dus op het gebied van leven met mijn lichte lichamelijke beperking. Ik weet waar ik, in de 27 jaar dat ik leef, tegenaan gelopen ben, zowel letterlijk als figuurlijk. Om een letterlijk voorbeeld te geven: als ik een trap af moet lopen waar geen leuning is, heb ik echt een ‘probleem’. Op dat soort momenten moet ik iemand die naast mij staat vragen om mij te ondersteunen. Waar ik figuurlijk tegenaan loop, is dat mensen bijvoorbeeld op een kinderachtige toon tegen mij gaan praten, omdat ze door mijn afwijkende bewegingspatroon en iets langzamere spraak denken dat ik ook geestelijk wat mankeer. Dit zijn dus situaties waar ik vanuit ervaring over kan meepraten. Vanuit deze ervaring kan ik dus ook advies uitbrengen om deze situaties te verbeteren.

Het is niet zo dat elke ervaring je meteen een ervaringsdeskundige maakt. Het advies kunnen uitbrengen op basis van je ervaringsdeskundigheid is iets wat je moet leren en vooral ook moet voelen als persoonlijke missie. Vanuit eigen ervaringen heb ik een visie en drive ontwikkeld om de samenleving inclusiever te maken. Uit ervaring weet ik hoe het is om mezelf telkens weer af te moeten vragen of ik ergens kan komen, of ik volwaardig mee kan doen en of ik door de omgeving geaccepteerd word. Het is namelijk nooit vanzelfsprekend om ‘gewoon’ mee te kunnen komen met de rest. Voor veel mensen is dit moeilijk om zich echt voor te kunnen stellen, maar geloof mij, het maakt het leven soms best een uitdaging. Mijn kennis en expertise wil ik inzetten om deze uitdagingen voor mijn medemens waar mogelijk weg te halen of in ieder geval te verkleinen. Natuurlijk is het onmogelijk om de samenleving helemaal en voor iedereen inclusief te maken, maar alle beetjes helpen. Door mijn boodschap vaak te uit te dragen, hoop ik dat steeds meer mensen hierin meegaan en mee willen werken aan verbeteringen. Samen dragen we bij aan een inclusiever Nederland.

Als kind merkte ik al wel dat ik op sommige gebieden wijzer leek of verder nadacht. Nu ik daaraan terugdenk, is dat denk ik het begin geweest van de ontwikkeling van mijn ervaringsdeskundigheid. Deze ontwikkeling heeft zich echter pas echt doorgezet toen ik koos voor de studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening en vlak daarna met het aansluiten bij Wij Staan Op!. Daar heb ik echt geleerd hoe krachtig het is om vanuit ervaringsdeskundigheid het gesprek aan te gaan. Van die expertise wordt gelukkig steeds meer, maar relatief weinig gebruik gemaakt. Voor veel van mijn gesprekspartners, inclusief politici, zijn de punten die ik aansnijd vaak nieuw en het opent echt hun ogen. Ik voeg met mijn kennis en expertise dus echt iets toe. Toen dit mij bij doordrong ging ik steeds positiever naar mijn beperking kijken. Het is eigenlijk een kracht die mijn een professional met extra’s maakt. Het was echt goed voor mijn zelfvertrouwen om daar achter te komen.

Vanaf 1 januari stop ik bij Wij Staan Op!. Mede dankzij Wij Staan Op! heb ik mij kunnen ontwikkelen tot wie ik nu ben en is de missie om mij in te zetten voor een inclusieve samenleving echt in mijn hart gaan zitten. Het zal dan ook altijd onderdeel van mijn leven blijven. Nu is het tijd dat ik deze missie op persoonlijke titel verder voortzet. Met mijn eigen invulling en in mijn eigen tempo. Dit doe ik zowel binnen mijn werk bij Rijkswaterstaat als daarbuiten. Natuurlijk zal ik met Wij Staan op! en mijn opgebouwde netwerk blijven samenwerken, want de boodschap moeten we met z’n allen blijven verkondigen.