Rijkswaterstaat inclusief!

Rijkswaterstaat als geheel en het organisatieonderdeel WVL(Water, Verkeer en Leefomgeving) hebben inclusie hoog op de agenda staan. Daar ben ik als medewerker van WVL natuurlijk erg blij mee. Nog mooier is het dat ik ook een deel van mijn tijd mag besteden aan dit thema. Sinds dit voorjaar ben ik projectleider van het projectteam dat inclusie op het gebied van de Banenafspraak een stap verder mag brengen. Inclusie gaat uiteraard over meer dat alleen de Banenafspraak. Daarom zijn er andere projectteams die zich in dezelfde periode ook op andere thema’s focussen, zoals ‘jonge collega’s’ of ‘cultureel divers’.

Als adviseur inclusief werkgeverschap vind ik het een eer dat ik het projectleiderschap voor het thema Banenafspraak op mij mag nemen. In de eerste plaats omdat ik als ervaringsprofessional weet dat er op dit vlak nog veel winst te behalen is. In de tweede plaats, en dat is voor mij extra belangrijk, omdat ik word gezien als een professional die deze klus kan klaren. Het gaat er niet meer alleen over dat ik een bijzonder verhaal heb. Het gaat erom dat ik dat verhaal kan verweven met mijn andere kennis en kunde en dat dat mij als professional uniek maakt. Voor mij voelt dit wel als een bevestiging dat al mijn inspanningen om te komen waar ik nu sta effectief zijn geweest. Als ik op deze wijze het verschil kan maken, groot of klein, dan geeft dat mij bijzonder veel plezier en energie.

Het doel dat ik heb met mijn projectteam is om te komen tot een gewenst eindbeeld als het gaat om inclusie op het gebied van de Banenafspraak. Daarbij formuleren we een plan van aanpak om tot dat eindbeeld te komen. Als bijzondere opdracht richt het projectteam zich ook op de ontwikkeling van een toolkit voor leidinggevenden. Mooie doelen om de organisatie inclusiever te maken. Deze doelen bereikt het projectteam door gebruik te maken van de beelden die in de organisatie leven en daarop in te spelen.

Om goed inzicht te krijgen in de beelden die leven in de organisatie heb ik 14 juli een Kick-off meeting georganiseerd waar alle collega’s van Rijkswaterstaat voor uitgenodigd waren. Deze meeting was bedoeld om collega’s te inspireren op het gebied van de Banenspraak en tegelijkertijd input en ervaringen op te halen. Heel gaaf dat Jiska Ogier de gelegenheid kreeg om gastspreekster te zijn tijdens deze meeting. Jiska en ik kennen elkaar van Wij Staan Op!, maar stiekem gaat onze band veel verder terug en zijn we naast collega’s in het vak ook vriendinnen. Het is altijd mooi hoe onze verhalen elkaar aanvullen en we daarmee anderen kunnen inspireren. Dat bleek ook weer tijdens de Kick-off meeting. Er ontstonden mooie gesprekken en er werden goede vragen gesteld. Genoeg waardevolle input dus voor het vervolg van het project.

Inschatten waar we over een half jaar staan kan ik niet. Wat ik wel kan is kijken naar welke energie er in de organisatie leeft. Door onder andere de Kick-off meeting hebben we daar een goed beeld van gekregen. Daar word ik blij van. Er is een grote groep collega’s die het gesprek hierover aan wil gaan, open staat voor nieuwe ideeën en niet bang is voor het onbekende. Daarnaast is men ook niet bang om een kritisch geluid te laten horen. Dat klinkt misschien lastig, maar zo zie ik het niet. Het zorgt er namelijk voor dat we het open gesprek kunnen aangaan en met zijn allen een stap verder kunnen komen.

Sowieso is het voeren van het gesprek met alle partijen, dus inclusief ervaringsprofessionals, een van de belangrijkste middelen om te komen tot een inclusieve organisatie. Dat wordt ook mijn belangrijkste advies voor het vervolg. Dit gesprek moet worden gevoerd in alle stappen van het proces, want alleen zo zorg je ervoor dat alles en iedereen wordt meegenomen. Eigenlijk dus een inclusieve aanpak om tot een inclusieve eindsituatie te komen.

Uiteraard ga ik jullie via op de hoogte houden over het vervolg. Houd daarvoor mijn site en mijn sociale mediakanalen in de gaten.